Prohlížíte si:
I-SPORTS.CZReklamace

Reklamace

Nejrychlejší způsob jak uplatnit reklamaci je vyplnění našeho reklamačního formuláře, kterým nám poskytnete všechny potřebné údaje k rychlému a bezproblémovému vyřízení Vaší reklamace.

DOKUMENT KE STAŽENÍ : Reklamační formulář

V případě potřeby lze samozřejmě reklamaci podat písemně ( doporučeným dopisem ) nebo osobně v naší kanceláři.

Bc. Petr Holas – I-SPORTS.CZ - POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
Pánská 23
Mimoň, 47124

info@i-sports.cz
Tel. 737 115 363

nebo

Bc. Petr Holas – I-SPORTS.CZ (pouze pro doručení zboží, zde nelze zboží předat osobně)!!
Skřivánčí 607/1
Mimoň, 47124


UPOZORNĚNÍ: Před zaslání reklamovaného zboží nás vždy kontaktujte předem, aby bylo dohodnuto jaký způsobem bude zboží zasláno či vyzvednuto přímo u vás k reklamaci.

Jak nejlépe postupovat, když je přijímané zboží poškozené

Při přebírání od pracovníka dopravní služby si velmi pečlivě překontrolujte přebírané zboží. V případě, že zásilka jeví známky poškození jako je pomačkaný obal, protržený obal….atp., zboží převezměte s VÝHRADOU, kterou zapište do dodacího listu, který potvrzujete !

V případě, že jste již zboží od dopravce převzali, obal není poničen, ale zboží jeví známky mechanického poškození, doporučujeme co nejrychleji kontaktovat linku dopravce, který Vám zboží přivezl

INTIME : +420 246 092 912 ( od 8:00 do 20:00 )

ČESKÁ POŠTA : 840 111 244

a zároveň i našeho pracovníka a to na tel. 737 115 363, který vše zaznamená a problém začne řešit.

Poškození je nutné nahlásit co nejrychleji a to nejpozději do 2 hodin od jeho fyzického převzetí.

Zboží dorazilo nekompletní nebo neodpovídá objednávce

V takovém případě neváhejte a kontaktujte nás na emailu : info@i-sports.cz nebo na telefonním čísle : 737 115 363, kde s Vámi náš pracovník vyřeší případné problémy.

Jak postupovat pro podání reklamace

V případě, že máte problém se zakoupeným zbožím nebo se zboží poškodilo vlivem používání, ke kterému bylo zakoupeno vyplňte reklamační formulář a kontaktujte nás na info@i-sports.cz nebo telefonním čísle : 737 115 363, kde Vám poskytne úplné a odborné informace a sdělíme, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení a zboží nechat opravit profesionály.

Pokud je zboží nutné reklamovat – co si připravit ?

 • Faktura / daňový doklad ( kopie)
 • Záruční list ( je-li ke zboží vydán )
 • Podrobný popis závady, digitální fotografie a kontakt na osobu vyřizující reklamaci

Vyplněný reklamační formulář : Ke stažení

Upozorňujeme, že v případě neoprávněné reklamace nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neoprávněnou reklamací.

Lhůta pro vyřízení reklamace ?

Jak nám ukládá zákon, reklamace musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení reklamovaného zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Upozorňujeme, že na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele a takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Náklady spojené s dopravou zboží k prodejci Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • předem bude s naším pracovníkem dohodnuto, že zboží dopravíte k nám na vlastní náklady.
 • reklamace bude oprávněná, tedy (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním, mechanickým poškozením nebo užitím zboží pro jiné účely než je určeno apod.).
 • podáte písemnou žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zbo­ží.
 • písemně doložíte výše nezbytných nákladů – originály dokladů jako je účtenka za poštovné, přepravní list apod. Doklady musí obsahovat platné podpisy a razítka !!!

Upozornění : lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží ( jako je náklady na poštovné, nikoliv např. za taxi službu).

Neopravitelná závada aneb zboží nelze opravit…

Pokud jste prodejcem informováni o tom, že zboží nelze opravit jsou zde 3 možnosti řešení vaší reklamace a to :

 1. zboží Vám bude zasláno nové, pokud jej výrobce ještě vyrábí či dodává na náš trh na náklady prodejce.
 2. na zboží Vám bude poskytnuta sleva úměrná ceně zboží a povaze vady či poškození.
 3. zažádáte si o vrácení o finanční částky, která byla za zboží zaplacena ( bez příplatku za dopravu či dobírku ). V případě, že se tak rozhodnete je nutné poslat písemnou žádost o vrácení finanční částky, včetně originálu prodejního dokladu a dokladu o uzavřeném reklamačním řízení a na obálku napsat poznámku „ e-shop“.

Co je dobré vědět o záruční době

 1. Standardní délka záruční doby, jak nám ukládá litera zákona, je zpravidla 24 měsíců neboli 2 roky.
 2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nezapočítává doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy a kde zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
 3. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Nákupní košík
737 115 363objednávka / infolinka
Stav objednávky