Prohlížíte si:
I-SPORTS.CZVrácení zboží ve 14 dnech

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

U nás zakoupené sportovní zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČO.

Vrátit zboží v nepoškozeném obalu ?

Jak většina odborné veřejnosti jistě ví, tak samotný obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má I-SPORTS.CZ právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Sportovní zboží si jistě můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení během zkoušení či používání. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít I-SPORTS.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány zákazníkem k úhradě.

Účtování těchto poplatků zamezíte, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jak správně dodržet 14denní lhůty pro vrácení zboží ?

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké podklady pro odstoupení doložit ?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší je nákuoní doklad – faktura, ale ve výjmečných případech lze použít i dodací list.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e mailovou adresu při objednávce. V případě, že jej nemůžete dohledat níže jej můžete stáhnout ve formátu PDF.

Formulář ke stažení : Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké sportovní zboží nelze vrátit ?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Spotřebitelský příklad: Zákazník si objedná a koupí čelovou svítilnu, doma ji uvede do provozu, namontuje baterky a zjistí, že mu čelovka nevyhovuje. Nicméně jste čelovku již použil a načal baterky k ní dodané. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit spotřebovaný materiál.

Kde mohu sportovní zboží vrátit ?

 1. Zboží můžete vrátit u nás v Mimoni.
 2. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Bc. Petr Holas – I-SPORTS.CZ - POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
Pánská 23
Mimoň, 47124

nebo

Bc. Petr Holas – I-SPORTS.CZ
Skřivánčí 607/1
Mimoň, 47124

VŽDY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE PŘEDEM, PŘEDEJDETE TAK KOMPLIKACÍM V PODOBĚ DORUČENÍ VRÁCENÉHO ZBOŽÍ.


JAK NEJLÉPE POSTUPOVAT?

1. krok
Před vrácení zboží nás vždy kontaktujete, a to na email: info@i-sports.cz nebo objednavky@i-sports.cz s informací o vrácení zboží, vyhnete se tak situaci, kdy na našem skladu bude zboží odmítnuto jako neidentifikovaná zásilka.

2. krok

Vyplňte formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy "Odstoupení od spotřebitelské smlouvy" který přiložte k vrácenému zboží.

3. krok
Zboží zabalte do původního obalu se všemi visačkami, obaly a příslušenstvím (není podmínkou), avšak vyhnete se tak možnému ponížený vrácené kupí ceny, z důvodu vynaložených nákladů na uvedení zboží do původního stavu.

4. krok
Zboží zašlete spolu s vyplněným formulářem "Odstoupení od spotřebitelské smlouvy" na naší adresu:

Bc. Petr Holas – I-SPORTS.CZ
Skřivánčí 607/1
Mimoň
47124

Zboží nikdy nezasílejte jako (balík k vyzvednutí) - není v našich silách zboží vyzvedávat a balík Vám bude vrácen zpět jako nevyzvednutý.
5. krok
Informujte nás o odeslaném zboží ideálně s číslem zásilky pod kterým je zboží zasláno.

6. krok
Pokud bude nutné cokoliv doplnit budete neprodleně kontaktování našimi zaměstnanci.peníze Vám zašleme na vámi zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží na skladV případě, že bude vše v pořádkuNákupní košík
737 115 363objednávka / infolinka
Stav objednávky